Nieuwe geluidsnormen nekken nieuwbouw

De braakliggende Kruisvaartkade tussen de Dichterswijk en het stationsemplacement. Foto: Ramon Mosterd.

Nieuwe wetgeving op het gebied van geluidhinder zet een flinke streep door nieuwbouwprojecten in Utrecht. Die vrees uit de gemeente Utrecht in een vertrouwelijke brief (bijlage 1) aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ruim 50 procent van geplande nieuwbouw bij spoor kan niet doorgaan, zo blijkt uit een zogenoemde quick scan die de gemeente Utrecht liet uitvoeren. Belangrijke binnenstedelijke projecten die gepland zijn, zoals de Cartesiusdriehoek, 2e Daalsedijk en de Kruisvaartkade, kunnen in hun geheel niet doorgaan. En ook in Leidsche Rijn en het Stationsgebied zullen minder mogelijkheden zijn voor nieuwbouw.

Geplande nieuwbouw in de buurt van snelwegen wordt ook moeilijker, zo blijkt uit de quick scan. Ruim 20 procent van de woningbouw die daar op het programma staat, zou niet door kunnen gaan. Utrecht noemt plannen in Overvecht, Hoograven, Kanaleneiland, waar al redelijk hoge geluidsniveaus voorkomen (tot ver boven de 60 decibel) en Leidsche Rijn. Ook voor de zogenoemde A12-zone heeft de nieuwe wet 'zeer vergaande gevolgen'. (Zie voor een volledig overzicht bijlage 3.)

Met de nieuwe wet, Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG), wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu de huidige wet Geluidhinder vereenvoudigen. Nu kan op veel locaties waar eigenlijk te veel lawaai is nog gebouwd worden door gebruik te maken van zogenoemde dove gevels. Deze zorgen ervoor dat de geluidhinder letterlijk buiten blijft: het lawaai in de woning blijft (door de extra geluidwerende gevel) binnen de wettelijke norm (33 decibel), ook al wordt aan de normen buiten niet voldaan.

Maar het ministerie van I en M overweegt de dove gevel (en andere uitzonderingen) te schrappen, zo blijkt uit onder meer een vertrouwelijk rapport van ingenieursbureau DHV (bijlage 2). DHV onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn, ten opzichte van de bestaande wet Geluidhinder. De conclusies: landelijk gezien kan 4,8 procent van de nieuwbouwprojecten bij het spoor niet doorgaan (‘enige tienduizenden woningen’), en van de plannen in de buurt van wegen kan 4 procent geschrapt (‘circa 50.000 woningen’), zo meldde RTL Nieuws dinsdagavond.

Dat de percentages in Utrecht zo veel hoger liggen (ruim 50 en ruim 20 procent) komt omdat Utrecht relatief veel spoor en snelwegen binnen de gemeentegrenzen heeft. Samen met Amsterdam en Rotterdam, voor wie hetzelfde geldt, verzet Utrecht zich hevig tegen de plannen van I en M. Want als deze doorgaan, is dat een flinke streep door twee rekeningen: die van de bouwsector, waar het door de economische crisis toch al niet zo goed mee gaat, en die van de gemeente zelf, want als op gemeentegrond niet of minder gebouwd kan worden, wordt ook die grond zelf minder waard.

Dat laatste zou kunnen betekenen dat Utrecht de grond moet afwaarderen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek al eerder dat veel gemeentes op hun grondposities verliezen lijden, en de vooruitzichten zijn somber. Als ook Utrecht wordt geraakt, zou dat kunnen leiden tot bezuinigingen.

De wet SWUNG wordt medio 2012 van kracht. Over de exacte invulling op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt nog overlegd. Deze zogenoemde wet SWUNG 2 moet in 2015 van kracht worden. Als Utrecht er niet in slaagt om het ministerie op andere gedachten te brengen, kunnen veel nieuwbouwprojecten de ijskast in, tenzij voor de invoering van SWUNG 2 nog even alle benodigde bestemmingsplannen worden goedgekeurd. Maar dit laatste lijkt niet haalbaar.

Reactie gemeente Utrecht:
“Voor alle gemeentelijke stukken die nu openbaar zijn geworden, geldt dat er sinds het verschijnen ervan door de diverse actoren (het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in gezamenlijkheid constructief verder is/wordt gewerkt aan de voorbereiding van het wetsvoorstel SWUNG 2. De opgevraagde stukken zijn dus een momentopname in een groter proces dat nog volop gaande is. Inzet is het ontwikkelen van een wettelijk kader, dat op een evenwichtige manier tegemoet komt aan de belangen van ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit/infrastructuur en gezondheid van bewoners.”
Een woordvoerster voegt daar aan toe dat er op hoog ambtelijk niveau met het ministerie van Infrastructuur en Milieu 'helder' is afgesproken dat een herziening van de wet Geluidhinder 'effectneutraal' voor de woningbouw moet verlopen. Met andere woorden: het aantal te bouwen woningen wordt niet minder maar ook niet meer. Dit laatste zou betekenen dat als op sommige locaties niet meer gebouwd kan worden, op andere locaties meer gebouwd zal kunnen worden, om per saldo op hetzelfde aantal te bouwen woningen uit te komen.

BijlageGrootte
bijlage_1_rapport_dhv.pdf7.68 MB
bijlage_2_brief_aan_i_en_m.pdf236.37 KB
bijlage_3_utrechtse_projecten_die_gevaar_lopen.pdf8.77 KB
Inhoud syndiceren

Die dove gevels zijn tevens een geluidsscherm voor de achterliggende wijk; leek me juist effectief middel tegen geluidshinder..

volgens mij is een dove gevel iets anders dan een geluidswal. een geluidswal met aan de stille kant huizen mag wel, maar huizen aan de straatkant geluiddicht maken door een extra glazen wand of dubbelglas met suskasten mag niet meer, dat is volgens mij een dove gevel of heb ik het mis?

-

Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen. Zie ook: http://tinyurl.com/7gz3ren

dan is een wijk achter een geluidswal dus wel mogelijk. dus bij de Kruisvaart kun je huizen bouwen als er tussen de bussen en de huizen maar een geluidswal ligt. zie hoe dat kan op de website www.start-woningen.nl dit zijn betaalbare starters huizen met een eigen voordeur aan de straat. Omdat deze huizen niet vergroot kunnen worden blijven dit eeuwig doorstroomhuizen zonder subsidie. Daar is in Utrecht behoefte aan en dus plaats voor en de dichterswijk heeft geen last meer van de bussen bij een deel van de Kruisvaart.

@Bram: een dove gevel (http://www.encyclo.nl/begrip/dove%20gevel) is inderdaad een dichte wand (vaak glas) vóór een tweede gevel (die van de woning). Het lawaai van buiten blijft zo buiten. Maar aan die kant van de woning waar de dove gevel zich bevindt, kan dus niks open. Voorbeelden van een dove gevel vind je hier: http://www.ntc-vastgoed.nl/libraries/oa.image.php?id=6, en hier: http://project.vrom.nl/includes_asp/image.asp?image=1172&program=1&x_new....

Een wijk achter een geluidswal is in theorie mogelijk. Maar het voordeel van een dove gevel is dat je dichter op de geluidbron kunt bouwen.
De EKP-strook is een niet zo brede, tussen spoor en water. De bedoeling is om dicht op het spoor (en een nog aan te leggen busbaan) appartementen te bouwen en aan het water woningen met tuinen: http://www.levs.nl/files/cache/LEVS_kruisvaartkade__4__1254330964_330x0.jpg. Voor een geluidswal is best plek, maar het gevolg zou wel eens kunnen zijn dat er niet twee rijen bebouwing, maar slechts één rij kan worden gerealiseerd.
Dat het de bedoeling is om veel starterswoningen te bouwen, is een vrees die ik met je deel: http://dnu.nu/artikel/5577-ns-poort-gaat-ekp-terrein-uitponden. Maar voor de goede orde: de gemeente en het ministerie van Infrastructuur en Milieu overleggen nog over de uitwerking van de nieuwe wet Geluidhinder. Als de gemeentelijke lobby effectief is, wijkt leefbaarheid gewoon weer voor woningbouw. Zoals wel vaker in Utrecht.

1e #Dichterswijk heeft gewoon last van busbanen met 3000 bussen, want de bussen moeten veel verder rijden dan nieuwe dove gevels.
2e ca. 19000 woningen in Utrecht minder bouwen betekent een mindere grondopbrengst voor de eigenaren/bouwers. Bij gem. €500/m2 en 100m2 per woning praat je schattenderwijs toch over ongeveer een miljard minder... Bij Veemarkt rekent de gemeente bijvoorbeeld al €1200/m2, dus wellicht valt t bedrag wat hoger uit....

De belangen zijn groot en de gemeente had dit liever in alle stilte af willen kaarten met I en M. Die laatste doet ook alsof zijn neus bloedt: http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/02/01/atsma-wil-nieuwbouwplann....
Effectneutraal: het betekent dat wat niet meer gebouwd kan worden bij spoor- en/of snelwegen elders extra mag worden gebouwd. Mijn vraag: wáár dan in 's hemelsnaam? Binnenstedelijk heb je volgens mij toch een probleem...

Inhoud syndiceren