Verdwijnende wegvakken in luchtkwaliteitsberekeningen

Op de valreep zijn op 21 december de resultaten van de Monitoring 2011 van het NSL gepresenteerd. Er wordt gesteld dat concentraties fijnstof en stikstofdioxide dalen. Dat lijkt hoopgevend. Maar als je dan wat beter gaat kijken in de Monitoringstool binnen de stad Utrecht blijken er belangrijke wegvakken uit verdwenen te zijn. Zo komt bijvoorbeeld het wegvak Catharijnesingel tussen Bleekstraat en Ledig Erf niet meer in de berekeningen voor. En juist op dit punt wordt door het Utrechtse meetnet luchtkwaliteit de hoogste concentraties stikstofdioxide gemeten.

Ook andere drukke wegen zoals bijv. de St. Josephlaan, Gr. van Roggenweg, v Zijstweg en Europalaan (zuid) komen niet meer in de berekeningen voor.

Inhoud syndiceren
Inhoud syndiceren