Pleidooi voor behoud Rietveld College

Het Rietveld College, gezien vanaf de Eykmanlaan.

Vereniging Oud-Utrecht, de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben de gemeente Utrecht gevraagd om het gebouw van het Gerrit Rietveld College aan de Winklerlaan in Tuindorp-Oost op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en in plaats van voor sloop te kiezen voor een nieuwe bestemming van het bestaande gebouw.

Aanleiding voor het gezamenlijke verzoek aan de gemeente zijn de plannen voor nieuwbouw voor de school op het huidige sportveld, gevolgd door sloop van het oude gebouw en nieuwbouw van woningen. Al in een eerder stadium van de planvorming heeft Oud-Utrecht gepleit voor behoud. De huidige collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 maakten echter een andere keuze.

Nu het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, hebben de drie historische verenigingen samen een zienswijze tegen de sloop ingediend en een verzoek tot plaatsing van het pand op de gemeentelijke monumentenlijst gedaan. Ter onderbouwing is door het Monumenten Adviesbureau uit Nijmegen een onderzoek naar de waarde van het pand gedaan. Daaruit blijkt dat het gebouw uit 1965, waarin oorspronkelijk College Blaucapel was gehuisvest, van belang is als een overwegend gaaf bewaard gebleven voorbeeld van de scholenbouw uit het derde kwart van de twintigste eeuw. Het gebouw weerspiegelt op een heldere wijze de onderwijskundige uitgangspunten van die tijd, zoals deze door de destijds landelijk gerenommeerde architect Cornelis Elffers zijn omgezet in een modern functionalistisch ontwerp.

De historische organisaties menen dat er in het ontwerpbestemmingsplan geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening omdat er geen afweging van cultuurhistorische belangen heeft plaatsgevonden. Nader onderzoek naar de herbestemming van het bestaande gebouw ontbreekt. Zij bieden de gemeente aan mee te denken over de mogelijkheden van herbestemming en de daarmee gemoeide kosten en opbrengsten.

Inhoud syndiceren

't is gewoon een lelijk oud gebouw...

Beeldverhaal

Eindrondje Mosterd

Ramon Mosterd
https://smartlend.se

Laatste reacties

hoezo willekeur, dat je op de bunnikside mag staan en op de cityside niet? wat een onzin. als je wilt staan, ga je lekker naar de bunnikside. wil je dat...

Door: jsmn

hoezo willekeur, dat je op de bunnikside mag staan en op de cityside niet? wat een onzin. als je wilt staan, ga je lekker naar de bunnikside. wil je dat...

Door: jsmn

Tjonge Ben, heb je ook nog wat positiefs over je cluppie te melden? Wat een gezeur om niks, lekker boeiend die zogenaamde invloed van supporters. Ga gewoon...

Door: Supporter

Beste Vincent,

Een leuk en herkenbaar stukje. Ik ben ook zo’n stadsvogel. Om precies te zijn ben ik een 2xmodaalhaan. Mijn hok staat in een ietwat...

Door: Krakeling

De klankbordgroep die betrokken is bij de planvorming op het EKP-terrein laat weten dat de tweede weg, de zuidelijke ontsluitingsweg via de Da-Costakade,...

Door: René Lukassen

Fulco, wat heb je dit mooi geschreven! Ontroerend! Moet je vaker doen!

Door: Supporter

Andere media

Inhoud syndiceren