DNU podium welzijn

 • Proef met buurtteams in Ondiep en Overvecht

  Hulpverleners die dit jaar zijn ‘uitgeleend’ aan de buurtteams Jeugd en Gezin in Ondiep en Overvecht-Noord krijgen de vrijheid te testen wat wel en niet werkt in de hulpverlening aan jongeren en gezinnen. Het doel: minder verschillende hulpverleners binnen een gezin.

  De transitie binnen de jeugdzorg speelt een belangrijke rol in de proef met de buurtteams Jeugd en Gezin, die in maart van dit jaar zijn gestart. In Ondiep en Overvecht-Noord werken medewerkers van verschillende Utrechtse organisaties, waaronder Cumulus, Portes, MEE, GG&GD, Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils, samen in buurtteams van zes personen. In de toekomst dragen de provincies de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan de gemeenten. Daarmee gaan ook bezuinigingen gepaard, waardoor de jeugdzorg op een andere manier moet worden ingericht. “Heel hulpverlenend Utrecht is betrokken bij deze proeftuin. Dit is het moment om dingen uit te proberen: wat werkt binnen de hulpverlening wel en niet? Daar krijg je als hulpverlener normaal gesproken geen ruimte voor”, vertelt Kim ter Beke. Zij is vanuit Stichting Stade ‘uitgeleend’ aan het buurtteam in Ondiep. Vaste standplaatsen van de buurtteams zijn de scholen in de wijk. Het schoolmaatschappelijk werk is in de teams geïntegreerd.

  Generalist
  Beperkingen waar hulpverleners aan gebonden zijn, zoals indicatiestellingen en aantal uren, zijn tijdelijk opgeheven. “Het doel is: minder verschillende hulpverleners binnen een gezin. Dus niet een hulpverlener voor één leefgebied of één kind. We onderzoeken in hoeverre één hulpverlener alle problemen binnen het gezin kan oppakken; de hulpverlener als generalist dus”, verklaart Ter Beke. Dat geldt zowel voor lichtere als zwaardere problematieken. “Ook dat is iets wat we onderzoeken: tot welke zwaarte kunnen problemen door het buurtteam opgepakt worden en wanneer moet je wél een specialist erbij betrekken.”

  Grenzen opzoeken
  Hoe verloopt de proef tot nu toe? “We zijn nog erg in ontwikkeling en de grenzen aan het opzoeken”, zegt Ter Beke. “We reiken de oplossing niet aan op een presenteerblaadje, maar bedenken die samen met het gezin. Zo’n coachende benadering werkt beter. Daarbij denken we vanuit de mogelijkheden van het gezin, niet vanuit de problemen. Ook kijken we hoe de eigen omgeving van het gezin kan bijdragen.” Neem bijvoorbeeld een jonge moeder die een opvoedvraag heeft. “We vragen eerst naar haar eigen ideeën over opvoeding en wat zij zelf als oplossing ziet, in plaats van dat we zeggen: zo moet je het doen. Dan blijkt dat ze het best wel weet, maar erg onzeker is en bevestiging zoekt. Hoewel het om een lichte opvoedvraag gaat, leert deze jonge moeder hierdoor wel zelf opvoedbeslissingen nemen. Als een gezin leert hoe het een probleem zelf kan oplossen en hoe het de hulp van de eigen omgeving in kan zetten, kan het gezin toekomstige problemen aanpakken zonder tussenkomst van een hulpverlener.”

  Langer of korter?
  Duurt hulpverlening zonder vastomlijnde regels niet veel langer? “Soms duurt het inderdaad langer voordat je tot een oplossing komt. Maar wij hebben het idee dat die oplossing wel beter beklijft. Veel problemen hangen onderling samen en kunnen beter gezamenlijk worden aangepakt. Bovendien maak je mensen op de lange termijn minder afhankelijk van hulpverlening”, stelt Ter Beke. Dat past in de huidige tendens in de maatschappij waarin eigen kracht centraal staat. “Het mooie vind ik, dat je een gezin ook kunt loslaten als hulp niet nodig is. Dat werkt efficiënter. Het gezin kan zelf met een oplossing aan de slag gaan en mocht het niet lukken, kan het makkelijk weer aankloppen omdat het buurtteam in de wijk aanwezig is. Het buurtteam heeft dan een soort ‘waakvlamfunctie’: mensen bijstaan als het nodig is, zonder dat ze hun leven lang intensief gesteund hoeven te worden.”

  De proef met de buurtteams Jeugd en Gezin loopt tot maart 2013. De gemeente Utrecht evalueert het project gedurende het jaar. Afhankelijk van de resultaten bestaat de mogelijkheid dat de proef wordt verlengd.

  De buurtteams bereiken?
  • Ondiep: 06 – 83 25 80 47 en buurtteam.ondiep@jeugdengezinutrecht.nl
  • Overvecht-Noord: 06 – 83 25 81 70 en buurtteam.overvecht@jeugdengezinutrecht.nl.

Beeldverhaal

Eindrondje Mosterd

Ramon Mosterd
https://smartlend.se

Laatste reacties

hoezo willekeur, dat je op de bunnikside mag staan en op de cityside niet? wat een onzin. als je wilt staan, ga je lekker naar de bunnikside. wil je dat...

Door: jsmn

hoezo willekeur, dat je op de bunnikside mag staan en op de cityside niet? wat een onzin. als je wilt staan, ga je lekker naar de bunnikside. wil je dat...

Door: jsmn

Tjonge Ben, heb je ook nog wat positiefs over je cluppie te melden? Wat een gezeur om niks, lekker boeiend die zogenaamde invloed van supporters. Ga gewoon...

Door: Supporter

Beste Vincent,

Een leuk en herkenbaar stukje. Ik ben ook zo’n stadsvogel. Om precies te zijn ben ik een 2xmodaalhaan. Mijn hok staat in een ietwat...

Door: Krakeling

De klankbordgroep die betrokken is bij de planvorming op het EKP-terrein laat weten dat de tweede weg, de zuidelijke ontsluitingsweg via de Da-Costakade,...

Door: René Lukassen

Fulco, wat heb je dit mooi geschreven! Ontroerend! Moet je vaker doen!

Door: Supporter

Andere media

Inhoud syndiceren